Bogatynia, dnia 03.09.2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.Sesja odbędzie się w dniu  04 września 2014r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok-projekt nr 1139.2014.

3.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak