INFORMACJA
o posiedzeniu obwodowych komisji ds. referendum z terenu miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art.13 ust.7 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U z 20015r. poz. 318) informuję że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji ds. referendum powołanych Zarządzeniem nr 91 z dnia 13 sierpnia 2015r. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015r. o godz. 14.30 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni.

Na pierwszym posiedzeniu komisje wybierają spośród składu osobowego przewodniczącego i zastępcę. W trakcie spotkania omówione zostaną sprawy organizacji referendum ogólnokrajowego na terenie Gminy Bogatynia.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Jednocześnie informuję iż szkolenie przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum zostanie przeprowadzone w dniu 21 sierpnia 2015r. (piątek) w godz. od 12.00 do 14.00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu ul. Parkowa 1 - obecność na szkoleniu obowiązkowa.

Planowany wyjazd spod budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 w dniu 21 sierpnia 2015r. tj. w dniu szkolenia o godz.11.00

Szkolenie pełnych składów obwodowych komisji ds. referendum odbędzie się 24 sierpnia 20015r. o godz.14.45 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.