ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2015 roku o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 3 września 2015 roku.
3.Przyjęcie protokołu nr 14 z posiedzenia komisji w dniu 15 września 2015 roku.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany /projekt nr. 148.2015/
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 149.2015/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 150.2015/ 
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 152.2015/
8.Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego /projekt nr 151.2015/
9.Sprawy różne, wnioski
10.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica