Uchwała Nr 1/2015
z dnia 13 października 2015 r.
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Bogatyni

w sprawie zmiany przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11

Na podstawie art.182 § 10 w związku z art. 184 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 ze zm.) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W miejsce dotychczasowego przewodniczącego Pani Honoraty Beaty Jasińskiej, która złożyła rezygnację z tej funkcji w Komisji, wybiera się na Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 Panią Dorotę Magdalenę Wiśniewską.

§ 2

W miejsce dotychczasowego zastępcy przewodniczącego Pani Anety Agnieszki Zając, która złożyła rezygnację z tej funkcji w Komisji, wybiera się na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 Pana Dawida Mariusza Szczepanika. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.