ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 20 z posiedzenia komisji w dniu 7 stycznia 2015 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr. 1.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr. 2.2016/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica