ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2016 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 15 z dnia 8.04.2016 roku.
3.Omówienie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni.
4.Sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego oraz przedstawienie planów w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
5.Omówienie funkcjonowania Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski