Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  12.09.2016 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej zarządzonymi na 23 października 2016 roku.

Na podstawie  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 198 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2016 r., zarządzam co następuje: 

W związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Bogatyni na dzień 23 października 2016 podaję do publicznej wiadomości miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych.

  1. Wszystkie słupy ogłoszeniowe i tablice  znajdujące się na terenie sołectwa Sieniawka Gminy Bogatynia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz