Komunikat nr 3

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni z dnia 20 września 2016 r.

o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

  1. Termin i miejsce losowania

    W dniu 23 września 2016 r., o godzinie 14.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej tj. sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 pok. Nr 12, zostaną przyznane, w drodze losowania numery listom komitetów wyborczych.

    Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w zakładce wybory uzupełniające 2016.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Wiesława Anna Kisiel - Smółka