OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 19 września 2016 roku, o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 16 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm.) oraz Uchwały NR XLIX/881/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Bogatynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienioną uchwałą NR XC/1160/14 z dnia 4 września 2014 r., uchwałą NR XCI/1164/14 z dnia 24 września 2014 r., uchwałą Nr IX/80/15 z dnia 6 marca 2015 r., uchwałą Nr XVI/139/15 z dnia 8 września 2015 r., oraz uchwałą Nr XLI/319/16 z dnia 7 września 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do wiadomości publicznej informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.

Numer i granica obwodu głosowania oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej została wyznaczona w sposób następujący:

Nr obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona dla celu głosowania korespondencyjnego

2

Sołectwo SIENIAWKA

Świetlica wiejska

ul. Rolnicza 25/23
Sieniawka

NIE

TAK

Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 23 października 2016 r. w godz. 7:00 - 21:00

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia do dnia 3 października 2016 r. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dnia 14 października 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz