Komunikat nr 4/2016

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Bogatyni podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 września 2016 roku losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

Numer 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Artura Siwaka

Numer 2 -  Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Dobrychłop Lepsza Bogatynia

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Wiesława Anna Kisiel - Smółka