Uchwała Nr 7/2016
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2 oraz § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Bogatyni

uchwala, co następuje:

§1

Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 23 października 2016 r., powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25/23, w składzie:

 1. MUZYK Jolanta Beata zam. Jasna Góra
  zgłoszona przez KWW ARTURA SIWAKA
 2. KROWIAK Krzysztof Robert zam. Bogatynia
  zgłoszony przez KWW WOJCIECHA DOBRYCHŁOP LEPSZA BOGATYNIA
 3. PIĄTEK Anna zam. Bogatynia
  wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 4. JASIŃSKA Honorata Beata zam. Bogatynia
  uzupełnienie składu
 5. GERMAN Malwina zam. Bogatynia
  uzupełnienie składu
 6. BIELIŃSKA Monika Ryszarda zam. Bogatynia
  uzupełnienie składu
 7. KEMPIŃSKI Patryk zam. Bogatynia
  uzupełnienie składu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Bogatyni
1/-/ Wiesława Anna Kisiel-Smółka