ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2016 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 35 z posiedzenia komisji w dniu 17 listopada 2016 roku.
3.Informacja nt. inwestycji w oświacie.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Publicznego
i o wolontariacie w 2017 roku.”/projekt nr 136.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/95/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 162.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr.163.2016/
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr.164.2016/
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 165.2016/
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXXV/259/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym /projekt nr 166.2016/
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr LXVI/393/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 167.2016/
11.Projekt uchwały w sprawie  zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXX/474/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 168.2016/
12.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXXII/500/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 169.2016/
13.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XI/102/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 170.2016/
14.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIII/132/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 171.2016/
15.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/191/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 172.2016/
16.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/891/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 173.2016/
17.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LVIII/957/13  Rady Miejskiej w Bogatyni  z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 174.2016/
18.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/985/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 175.2016/
19.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/986/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 176.2016/
20.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/987/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 177.2016/
21.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/988/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 178.2016/
22.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/989/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 179.2016/
23.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/991/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 180.2016/
24.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/992/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 181.2016/
25.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/993/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 182.2016/
26.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/995/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 183.2016/
27.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/996/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 184.2016/
28.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/997/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 185.2016/
29.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/998/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 186.2016/
30.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1000/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 187.2016/
31.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1001/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 188.2016/
32.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1002/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 189.2016/
33.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1003/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 190.2016/
34.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1005/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 191.2016/
35.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1006/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 192.2016/
36.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1007/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 193.2016/
37.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXII/1049/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 194.2016/
38.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXXIII/1123/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 195.2016/
39.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XCIV/1176/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 196.2016/
40.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 197.2016/
41.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 198.2016/
42.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/220/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 199.2016/
43.Sprawy różne, wnioski.
44.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica