ZAWIADOMIENIE                                        

Uprzejmie zawiadamiam o zmianie terminu Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2016r. godz.11.00 na dzień 30 grudnia 2016r. godz.8.00 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
Porządek obrad nie ulega zmianie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska