ZAWIADOMIENIE

       Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  19 stycznia 2017 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwały:
2.1 w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia” /projekt nr 2.2017/
2.2 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy i Miasta Bogatynia w latach 2016-2022” /projekt nr 3.2017/
2.3 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach /projekt nr 4.2017/
2.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 5.2017/
2.5 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 6.2017/
2.6 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 7.2017/
2.7 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 8.2017/
2.8 w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Czerwonej na Armii Krajowej w Bogatyni /projekt nr 10.2017/
2.9 w sprawie zmiany nazwy ulicy 25 – lecia PRL na Osiedle Orła Białego w Bogatyni /projekt nr 11.2017/
2.10  w sprawie zmiany nazwy części ulicy Ludwika Waryńskiego na Aleję Żytawską w Bogatyni /projekt nr 12.2017/
2.11 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Ludwika Waryńskiego na Generała Władysława Andersa w Bogatyni /projekt nr 13.2017/
2.12 w sprawie zmiany nazwy ulicy Michała Żymierskiego na Generała Emila Fieldorfa-Nila w Bogatyni /projekt nr 14.2017/
2.13 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Georgija Dymitrowa na Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bogatyni /projekt nr 15.2017/
2.14 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Georgija Dymitrowa na Generała Stefana Roweckiego – Grota w Bogatyni /projekt nr 16.2017/
2.15 w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na Stefana Batorego w Bogatyni /projekt nr 17.2017/
2.16 w sprawie zmiany nazwy ulicy Marcelego Nowotki na Św. Jana Pawła II w Bogatyni /projekt nr 18.2017/
2.17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bogatyni /projekt nr 19.2017/
2.18 w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 lipca na Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni /projekt nr 20.2017/
2.19 w sprawie zmiany nazwy ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację na Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatyni /projekt nr 21.2017/
2.20 w sprawie zmiany nazwy ulicy Komuny Paryskiej na Cypriana Kamila Norwida w Bogatyni (Zatonie) /projekt nr 22.2017/
2.21 w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na Prezydenta Gabriela Narutowicza w Opolnie Zdroju /projekt nr 23.2017/
2.22 w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Sieniawce /projekt nr 24.2017/
2.23  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok /projekt nr 9.2017/
3.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska