ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Jubileusz 25-lecia działalności Straży Miejskiej.
5.Informacja dotycząca działalności Służby Zdrowia oraz podległych jednostek /remonty, bieżąca działalność/.
6.Stanowisko (Apel) Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie uciepłownienia Trzcińca skierowany do PGE GiEK S.A. i PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia „Turów”.
7.Podjęcie uchwał
7.1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2017 rok /projekt nr 1.2017/
7.2. w  sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok /projekt nr 27.2017/
7.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 25.2017/
7.4. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /projekt nr 28.2017/
7.5. w sprawie zmiany nazw ulic Żymierskiego oraz Bojowników o Wolność i Demokrację.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska