ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 40 z posiedzenia komisji w dniu 23 lutego 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 63.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 41.2017/
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości /projekt nr 42.2017/
6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 44.2017/
7.Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości/Projekt nr 65.2017/
8.Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości/Projekt nr 66.2017/
9.Projekt w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku/Projekt nr 67.2017/
10.Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia w 2017 roku/Projekt nr 70.2017/
11.Sprawy różne, wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica