KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje konieczność dokonania opłaty administratorowi cmentarza komunalnego w Bogatyni i Porajowie za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób.
Konieczność uiszczania opłat uregulowana jest w:
Dz. U. 1959, nr 11 poz. 62 z późn. zmianami.

Brak opłat za kolejne 20 łat użytkowania grobu może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.
Szczegółowe informacje można uzyskać oraz dokonać wszelkich formalności w Biurze Cmentarza Komunalnego w Bogatyni przy ul. Kurzańskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
oraz pod nr telefonu 75-77-39-946