ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia  8 maja 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 27 z dnia 27 marca 2017r.
3.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia za okres os 1 stycznia od 31 grudnia 2016 roku /policja/
4.Sprawozdanie roczne z działalności SP ZOZ w Bogatyni za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
5.Projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni powołanej uchwałą Nr VIII/61/15 Rady miejskiej w Bogatyni
z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 74.2017/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska