ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 39 z posiedzenia komisji w dniu 27 lutego 2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji /projekt nr 28.2018/.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali