Zawiadomienie
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 54 z posiedzenia komisji w dniu 15 czerwca 2018 roku.
3.Susza – problem na terenie gminy Bogatynia.
4.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica