Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik Wydziału 
Rafał Ryż

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Naczelnik Wydziału 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Wydziału 
Monika Żądeł 
      
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji    
Naczelnik Wydziału 
Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska

Wydział Infrastruktury Społecznej i Działaności Gospodarczej
Naczelnik Wydziału
Janusz Michalski

Wydział Administracyjny
Naczelnik Wydziału
Magdalena Kutz

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik Wydziału 
Mariola Danielewska

Wydział Finansowo - Budżetowy
Naczelnik Wydziału
Beata Skoryna 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnika Wydziału
Renata Marciniak

Dział Kontroli
Ewa Kowalczyk
Alicja Kornet

Audytor Wewnętrzny
Bogumiła Wysocka 

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
Anna Nowicka

Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji
Naczelnik Wydziału
Mirosław Drewniacki

WYdział Spraw Obywatelskich
Naczelnik wydziału
Łukasz Roszkowski

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Kierownik
Paweł Hasiuk

Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami
Monika Sawicka

Inspektor Ochrony Danych Osobowych