Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik Wydziału 
Rafał Ryż

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Wydziału 
Monika Żądeł 
      
Wydział Inwestycji    
Naczelnik Wydziału 
Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska

Wydział Organizacyjno-Prawny
Naczelnik Wydziału
Magdalena Kutz

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Naczelnik Wydziału 
Mariola Danielewska

Wydział Finansowy
Naczelnik Wydziału
Beata Skoryna 

Wydział Podatków i Opłat
Naczelnika Wydziału
Renata Marciniak

Biuro Kontroli i Audytu
Ewa Kowalczyk
Alicja Kornet
Bogumiła Wysocka 

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
Anna Nowicka

Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Naczelnik Wydziału
Monika Sawicka

Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji
Naczelnik Wydziału
Monika Nawrot

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik wydziału
Katarzyna Kamińska

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Kierownik
Paweł Hasiuk

Rzecznik Prasowy
Monika Sawicka

Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ
Karina Gorczyca

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych