Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni - IODO.

          Imię i nazwisko: Mariusz Kania

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

        Imię i nazwisko: Daniel Tyzenhauz

 

e-mail: iod@bogatynia.pl                nr tel.: 75 77 25 395