Statut Gminy i Miasta zatwierdzony został Uchwałą Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia, opublikowany na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 58 poz. 1259.

link do DUWD o nr 58:

http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki2005/Dz_U_Nr_58.pdf

/str. 5148-5162/I zmiana do Statutu Gminy i Miasta zatwierdzona została Uchwałą Nr LXXI/428/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia, opublikowana na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 95 poz. 1458.

link do DUWD o nr 95 
https://edzienniki.duw.pl/legalact/2010/95/1458/

/Akt.pdf/


II zmiana do Statutu Gminy i Miasta zatwierdzona została Uchwałą Nr LIV/927/13 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 24 stycznia 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia ( zmienionego Uchwałą Nr LXXI/428/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia ), opublikowana na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego z 2013 r.  poz.1327.

link do DUWD

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2013/1327/

 

III zmiana do Statutu Gminy i Miasta zatwierdzona została Uchwała Nr LXXXIX/681/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 października 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia

opublikowana na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 5291

 https://edzienniki.duw.pl/legalact/2018/5291/