Na podstawie art. 253 § 1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego, w ramach przyjmowania skarg i wniosków Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12 – 15

Termin spotkania ustala się na wniosek interesanta za pośrednictwem Sekretariatów:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Sekretariat pokój nr 11, I piętro, ul. Daszyńskiego 1, Bogatynia

tel. 75 77 25 116 – 117