Skład Rady Sołeckiej Bratków:

1. Marian Nieradka - przewodniczący Rady Sołeckiej/Sołtys sołectwa,  Bratków 3/2 , 59-916 Bogatynia tel. 502 539 892 adres e-mail:  mariannieradka@wp.pl                             
2. Jarosław Bihuniak,

3. Kamila Wasiucionek,

4. Robert Ludwik,

5. Dariusz Szatkowski,

6. Henryk Zawiślak,

7. Krzysztof Cisło.