Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)

  Ustawa zapewnia osobom doświadczonym trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, bezpłatną usługę tłumaczenia migowego w:

- Polskim Języku Migowym (PJM)
- Systemie Językowo – Migowym (SJM)
- Systemie Komunikacji Osób Głuchoniemych (SKOGN)
Osoby uprawnione, w celu załatwienia spraw urzędowych zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i  Nr 171, poz. 1016).

Formy kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni:

Tel.: +48 757725113/12/11/10
faks: +48 757725109
e - mail: 
umig@bogatynia.pl
osobiście lub listownie – Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter, pokój nr 5


Załącznik nr 1:
Zgłoszenie chęci skorzystania z nieodpłatnej usługi tłumaczenia migowego