Budżet Gminy i Miasta na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/272/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku:

 

http://www.bogatynia.bip.net.pl/?a=3835