RACHUNKI BANKOWE

PKO BP SA Oddział w Bogatyni

ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1

59-920 Bogatynia

 

 

1.       RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY

49 1020 2137 0000 9202 0118 1650

·         opłata eksploatacyjna

·         dochody i wydatki podległych jednostek,

·         należności z urzędów skarbowych,

·         dotacje, subwencje (z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Finansów, itp.)

 

2.       RACHUNEK POMOCNICZY DOCHODÓW UMiG BOGATYNIA

05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

·         opłata skarbowa,

·         podatki i opłaty lokalne,

·         opłaty za czynsze, najmy, dzierżawy,

·         opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

·         opłata na koncesje za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką,

·         opłata za zajęcie pasa jezdni,

·         opłata za udostępnienie danych osobowych.

 

3.       RACHUNEK POMOCNICZY DLA OPŁAT ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI

89 1020 2137 0000 9202 0149 0457

 

4.       RACHUNEK POMOCNICZY DLA ŚRODKÓW DEPOZYTOWYCH

21 1020 2137 0000 9902 0118 2005

·         wadia,

·         kaucje (np. za wynajem świetlic, klubów, itp.),

 

5.       OPŁATY Z TUTUŁU PODATKU VAT

88 1020 5226 0000 6502 0565 0439

 

6.       PRZELEWY ZAGRANICZNE (opłaty skarbowe)

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PL 05102021370000930201181908

PL 33102021370000930201357847  EUR