Rejestr Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta i gminy Bogatynia
 
Rejestr Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta i gminy Bogatynia, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Bogatynia, prowadzony jest na podstawie art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75).
 
Dane do kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 ( I piętro)
tel. 75 77 25 234
e-mail :
edukacja@bogatynia.pl
 
Agnieszka Jakiel – Inspektor ds. edukacji
 
Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta i gminy Bogatynia, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Bogatynia:
 
1. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75) – rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości rejestru.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa art.27 ust.2 ustawy (poprzez otwarty dostęp do zawartości rejestru), jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (
Rejestr Żłobków )

 

Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 75)

Dokumenty do pobrania: 
 
(Rejestr Żłobków) - powyżej