1. Uchwała nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, Nr 218, poz. 3000 z dnia 16.10.2002 r.

2. Uchwała nr XXXVIII/328/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 230, poz. 3330 z dnia 30.10.2006 r.

3. Uchwała nr XXX/216/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 16 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 289, poz. 3155 z dnia 31.10.2008 r.

4. Uchwała nr XXX/215/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 16 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 289, poz. 3154 z dnia 31.10.2008 r.

5. Uchwała nr LXXII/434/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 135, poz. 2086 z dnia 22.07.2010 r.

6. Uchwała nr LXXII/435/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 145, poz. 2269 z dnia 09.08.2010 r.

7. Uchwała nr LXXII/436/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Posada

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 133, poz. 2041 z dnia 20.07.2010 r.

8. Uchwała nr LXXXIII/508/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 26, poz. 321 z dnia 03.02.2011 r.

9. Uchwała nr XIII/129/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia dla części obszaru wsi Jasna Góra

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 128, poz. 2074 z dnia 16.06.2011 r.

10. Uchwała nr XIII/130/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia dla obszarów Bratkowa i Sieniawki

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 132, poz. 2108 z dnia 22.06.2011 r.

11. Uchwała nr LXXXII/487/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w części miasta Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 251, poz. 4222 z dnia 30.12.2010 r.

12. Uchwała nr LXXX/476/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 205, poz. 3185 z dnia 03.11.2010 r.

13. Uchwała nr LXXXIII/507/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 8, poz. 93 z dnia 12.01.2011 r.

14. Uchwała nr XXI/202/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, nr 204, poz. 3520 z dnia 06.10.2011 r.

15. Uchwała nr LI/906/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzewina

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2013, poz. 649 z dnia 30.01.2013 r.

16. Uchwała nr XLVII/865/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 1 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, rocznik 2012, poz. 3848 z dnia 09.11.2012 r.

17. Uchwała nr LV/935/13 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, rocznik 2012, poz. 2440 z dnia 09.04.2013 r.

18. Uchwała nr XLII/361/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni Turów

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, rocznik 2013, poz. 2440 z dnia 01.08.2012 r.

19. Uchwała nr LI/905/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia - obszar planistyczny B

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, rocznik 2013, poz. 399 z dnia 21.01.2013 r.

20. Uchwała nr LV/939/13 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, rocznik 2013, poz. 2720 z dnia 22.04.2013 r.

21. Uchawła nr LXV/1011/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19.06.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2013, poz. 4464 z dnia 23 lipca 2013 r.

22. Uchwała nr LXXII /1034/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia - obszar planistyczny A

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, rocznik 2013, poz. 5341 z dnia 11.10.2013 r.

23. Uchwała nr LXXII/1032/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Lutogniewice i Krzewina

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, rocznik 2013, poz. 5340 z dnia 11.10.2013 r.

24. Uchwała nr LXXVI/1063/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 6589 z dnia 24.12.2013 r.

25. Uchwała nr LXXXVI/1147/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 3139 z dnia 09.07.2014 r.

 

26. Uchwała nr XCII/1171/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 10 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w miescie i gminie Bogatynia

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 4394 z dnia 20.10.2014 r.

 

27. Uchwała nr XCIV/1173/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej połozonej w obrębie Trzciniec i Zatonie w mieście Bogatynia

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 4665 z dnia 06.11.2014 r.

 

28. Uchwała nr V/31/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Bratków, Lutogniewice i Działoszyn

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 97 z dnia 12.01.2015 r.

 

29. Uchwała nr XXI/186/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w Mieście i Gminie Bogatynia

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 4924 z dnia 20.11.2015 r.

 

30. Uchwała Nr LI/442/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia - obszar 2a

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 558 z dnia 03.02.2017 r.

 

31. Uchwała Nr LXI/515/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 3565 z dnia 25.08.2017 r.

 

32. Uchwała Nr LXXXVIII/674/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 05 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia - obszar 1

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 4982 z dnia 15.10.2018 r.

 

33. Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - terenu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno - Zdrój  

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 3649 z dnia 07.06.2019 r.

 

34. Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia - obszary 2 i 3 

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 3959 z dnia 05.06.2019 r.

 

35. Uchwała Nr XLIX/311/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia  

 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 7180 z dnia 21.12.2020 r.