KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek, jaki przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, niezależnie od dochodu. Rodzice "Dużej Rodziny" mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia bądź do ukończenia nauki, ale maksymalnie do 25 lat. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z karty na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Każda osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma możliwość korzystania na terenie całego kraju ze zniżek, które oferują nie tylko instytucje publiczne, lecz także przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu otrzymują oni prawo posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na niżej wymienionych stronach:

1. Rodzina.gov.pl

2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej