Wykonanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Data publikacji:

29 Czerwiec 2009

Autor publikacji:

Magdalena Szymków

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro na :