Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

- Obywatelami a administracją
- Przedsiębiorcami a administracją
- Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

Instrukcji obsługi e-Puapu

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu za pomocą formularza znajdującego się na platformie ePUAP.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

2. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostanie wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP .

Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3. Jak skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej

1. Zastanów się, jakie dokumenty chcesz wysłać do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, upewnij się, że wszystkie posiadasz na dysku twardym lub innych nośnikach podłączonych do komputera.

2. Pamiętaj! Jeżeli chcesz otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru musisz być zalogowany na platformie ePUAP oraz posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

3. Kliknij ikonę "Przejdź do formularza" znajdującą się w opisie usługi na platformie ePUAP .

4. Wypełnij poprawnie formularz, wskaż wymagane załączniki.

5. Tak przygotowaną przesyłkę możesz podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać do Urzędu.

 

Najbliższy wykaz punktów potwierdzających uzyskanie profilu zaufanego

1. Województwo Dalnośląskie

 

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t.)

2. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.183)