INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 23 września 2019 roku.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia  w związku
z wyborami
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

 

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) informuję, że został sporządzony spis wyborców w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 13 (pokój nr 4) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godzinach od 730 do 1700, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 730 do 1530, piątek w godzinach od 730 do 1400).