Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni, wyznaczam Panią Beatę Lipowicz – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 27.01.2020 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni pani Annie Hantke.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Podmiot udostępniający:RE
Źródło informacji:Agnieszka Jakiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iza Mereżyńska
Data wprowadzenia:2020-01-21 10:59:17
Opublikował:Iza Mereżyńska
Data publikacji:2020-01-21 11:02:53
Ostatnia zmiana:2020-02-21 12:04:08
Ilość wyświetleń:81