ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 lipca 2020r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2020/2021 /projekt nr 281.2020/
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 282.2020/
3.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 283.2020/
3.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 284.2020/
3.5. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/338/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 285.2020/
3.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 287.2020/
3.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 288.2020/
3.8. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok /projekt nr 289.2020/
3.9. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/243/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród /projekt nr 290.2020/
3.10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zmienionej Uchwałą Nr XXIV/150/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XL/249/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 czerwca 2020 roku /projekt nr 291.2020/
4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju dotycząca spotkania Radnych z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Miasta i Gminy Bogatynia na temat udziału przedsiębiorstw w rozwoju Gminy.
5.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
6.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz