OGŁOSZENIE

  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze.zm.)    

                                        BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA

ogłasza II przetarg ustny ograniczony do podmiotów posiadających koncesję na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin

towarzyszących  ze złoża węgla brunatnego na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości objętych

KW nr  JG1Z/00016922/5 stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w Białopolu szczegółowo  opisanych  w poniższym załączniku.