OGŁOSZENIE

      Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze.zm.)
       
                         BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 

   ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości objętej

KW nr  JG1Z/00015552/3 stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej  w Bogatyni  szczegółowo

opisanej w poniższym załączniku.