O G Ł O S Z E N I E
   
        Na podstawie art. 13, 37, 38 oraz 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 
        

                                                                                  BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA
     

      ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż   lokalu mieszalnego nr 4,  położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

      wolnostojącym przy ul. Aleja Żytawska 26 w Bogatyni szczegółowo opisanego w poniższym załączniku.