ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 14:15 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 53 z dnia 4 października 2021 r.
3.Wniosek Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni z dnia 4.10.2021 roku w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Gminy Bogatynia dopłaty do zadań realizowanych przez spółkę. 
4.Pismo SP ZOZ Bogatynia znak SP ZOZ/DKP/4986/2021 z dnia 6.10.2021 roku w sprawie podniesienia płacy zasadniczej pracowników medycznych. 
5.Wniosek nr DCW/105/21 z dnia 19.07.2021 roku w sprawie umorzenia zaległości czynszowych lokatorom lokali komunalnych po bezskutecznej egzekucji komorniczej. 
6.Wniosek nr IM.7146.5.2021.SD w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych lokatorce Pani M.B.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk