W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INVEST PV 6 Sp. z.o.o.

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XCII/575/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia