W sprawie:
ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia

Data uchwały:
2022-12-29

Numer uchwały:
XCIX/617/22

Podjęta przez:
Radę Miejskiej w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia