Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

Tel: 75 77 25 165, 75 77 25 390

 e-mail: umig@bogatynia.pl

Niezbędny formularz:

<do pobrania>


Opis procedury: 

Złożenie wniosku w Kancelarii Urzędu lub przesłanie pocztą na adres urzędu w Bogatyni.
Postępowanie kończy się wydaniem wypisu z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wymagane dokumenty:

Mapa ewidencyjna z lokalizacją nieruchomości (w przypadku posiadania).

Opłaty i nr konta:  

brak

Termin załatwienia sprawy: 

Do jednego miesiąca.

Forma załatwienia sprawy: 

Wydanie informacji o budynku znajdującym/nie znajdującym się w GEZ

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Kancelaria Urzędu (parter, pokój nr 5) ul. Daszyńskiego 1, 59 - 920 Bogatynia

Miejsce odbioru dokumentów:  

Osobiście w Wydziale Administracyjnym, przy ul. Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 9) lub za pośrednictwem poczty.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: 

1) Monika Nawrot – Zastępca Naczelnika,
tel. 75 77 25 165, e-mail:
monika.nawrot@bogatynia.pl


Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.282 ze zm.)

1) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.56)

3) Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Tryb odwoławczy:  Odwołanie nie przysługuje.