Bogatynia, dnia 16.05.2013 roku

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji,stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Informacja nt. przygotowania i realizacji inwestycji w 2013 roku.
5.Podjęcie uchwał:
5.1.projekt nr 947.2013. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do Uchwały Nr XV/158/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju oświaty w mieście i gminie Bogatynia na lata 2011- 2017.
5.2.projekt nr 951.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
5.3.projekt nr 952.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.4.projekt nr 953.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.5.projekt nr 954.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.6.projekt nr 955.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.7.projekt nr 956.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.8.projekt nr 957.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.9.projekt nr 958.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.10.projekt nr 959.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.11.projekt nr 960.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.12.projekt nr 961.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.13.projekt nr 962.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.14.projekt nr 963.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.15.projekt nr 964.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.16.projekt nr 965.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.17.projekt nr 966.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.18.projekt nr 967.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.19.projekt nr 968.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.20.projekt nr 969.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.21.projekt nr 970.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.22.projekt nr 971.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.23.projekt nr 972.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.24.projekt nr 973.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.25.projekt nr 974.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.26.projekt nr 975.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.27.projekt nr 976.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
5.28.projekt nr 977.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
8.1.Sprawozdanie z działalności rady za 2012  rok.
9.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Patryk Stefaniak