Uchwała  Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok