Bogatynia,dnia 09.01.2015 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogatynia w latach 2015 – 2020” – projekt nr 26.2014.
2.2.w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 27.2014.
2.3.w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 1 w Bogatyni – projekt nr 1.2015.
2.4.w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 2 w Bogatyni – projekt nr 2.2015.
2.5.w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 3 w Bogatyni – projekt nr 3.2015.
2.6.w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 4 w Bogatyni – projekt nr 4.2015.
2.7.w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 5 w Bogatyni – projekt nr 5.2015.
2.8.w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 6 w Bogatyni – projekt nr 6.2015.
2.9.w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 7 w Bogatyni – projekt nr 7.2015.
2.10.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Białopole – projekt nr 8.2015.
2.11.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bratków – projekt nr 9.2015.
2.12.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Działoszyn – projekt nr 10.2015.
2.13.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasna Góra – projekt nr 11.2015.
2.14.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kopaczów – projekt nr 12.2015.
2.15.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krzewina – projekt nr 13.2015.
2.16.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lutogniewice – projekt nr 14.2015.
2.17.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Opolno Zdrój – projekt nr 15.2015.
2.18.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Posada – projekt nr  16.2015.
2.19.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Porajów – projekt nr 17.2015.
2.20.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sieniawka – projekt nr 18.2015.
2.21.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wyszków – Wolanów – projekt nr 19.2015.
2.22.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy – projekt nr 20.2015.
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska