ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 16 maja 2016 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni /Budynek B, I piętro/.

Proponowany porządek obrad:
1.Wystąpienie Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni Pana Piotra Frąszczaka.
2.Otwarcie sesji.
3.Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Pana Andrzeja Grzmielewicza.
4.Prezentacje:
4.1. Aspekty środowiskowe funkcjonowania PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w perspektywie najbliższych 30 lat - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska  Jan Wyszyński
4.2. Budowa Nowego Bloku Energetycznego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów – Dyrektor Budowy Nowego Bloku Paweł Krzyżanowski
5.Dyskusja.
6.Stanowisko Samorządu Bogatyni dotyczące kontynuacji i rozszerzania współpracy z Elektrownią Turów.
7.Apel Samorządu Bogatyni w sprawie współpracy z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni dotyczącej uciepłownienia Gminy Bogatynia.
8.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska