ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 18 lipca  2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał:
2.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok /projekt nr 112.2017/
2.2 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017 – 2025 /projekt nr 113.2017/
2.3 w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 101.2017/
2.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 105.2017/
2.5 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/991/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 106.2017/
2.6 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/992/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 107.2017/
2.7 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/1006/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy projekt nr 108.2017/
2.8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/257/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 109.2017/
2.9 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/987/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 110.2017/
2.10 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/988/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 111.2017/
3. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Peremicki