ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  23 sierpnia  2017r. o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał:
2.1 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego /projekt nr 121.2017/
2.2 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia / projekt nr 129.2017/
2.3 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana II Sobieskiego w Porajowie  /projekt nr 122.2017/
2.4 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju /projekt nr 123.2017/
2.5 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni /projekt nr 124.2017/
2.6 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni /projekt nr 125.2017/
2.7 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni /projekt nr 126.2017/
2.8 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im .św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie /projekt nr 127.2017/
2.9 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni /projekt nr 128.2017/
2.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 120.2017/
2.11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 119.2017/
2.12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 118.2017/
2.13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 117.2017/
2.14 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 116.2017/
2.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 115.2017/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska