ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  23 marca 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Dyskusja na temat problemu zanieczyszczenia środowiska w Mieście i Gminie Bogatynia.
5.Wystąpienie zaproszonych gości.
6.Propozycja powołania składu zespołu ds. opracowania wspólnego stanowiska, odnośnie zanieczyszczenia środowiska w Gminie Bogatynia i wynikających z tego zagrożeniach zdrowotnych dla mieszkańców.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
10.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki